Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 7. 2015

Datum objave: 30. 6. 2015
Rok za prijavo: 15. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišči parc. št. 696/3 in 696/6, obe v katastrski občini 1730-Moste, za izgradnjo vročevoda za priključitev objektov Poljska pot 3 in 5 na vročevodno omrežje.

Razpisne datoteke