Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 7. 2015

Datum objave: 3. 7. 2015
Rok za prijavo: 18. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji dela zemljišča s parc. št.2847/11, k.o. Dobrova.