Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 7. 2015

Datum objave: 7. 7. 2015
Rok za prijavo: 22. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji zemljišč s parc. št. 600/3 in 600/4, obe k.o. Bizovik, v brezplačno uporabo.