Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 8. 2015

Datum objave: 23. 7. 2015
Rok za prijavo: 7. 8. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 904/33 v izmeri 5 m2, parc.št. 904/34 v izmeri 2 m2 in parc.št. 904/35 v izmeri 34 m2 vse k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, katere se nahajajo v enoti urejanja prostora (EUP) TR-428.