Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 8. 2015

Datum objave: 23. 7. 2015
Rok za prijavo: 7. 8. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 904/38 v izmeri 102 m2 k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, ki se nahaja v enoti urejanja prostora (EUP) TR-428.