Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 8. 2015

Datum objave: 28. 7. 2015
Rok za prijavo: 12. 8. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 665/6 (ID 1730-665/6-0) v izmeri 41 m2, k.o. 1730-Moste.