Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 8. 2015

Datum objave: 3. 8. 2015
Rok za prijavo: 18. 8. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev 2. neposrednih pogodb za zakup vrtičkov, ki se nahajajo na zemljišču parc. št. 1251/1 k.o. Ježica v velikosti 60 m2.

Razpisne datoteke