Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 8. 2015

Datum objave: 4. 8. 2015
Rok za prijavo: 19. 8. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1544/8 v izmeri 147 m², k.o. 1738 Dravlje (ID 1738-1544/8-0).

Razpisne datoteke