Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 9. 2015

Datum objave: 3. 9. 2015
Rok za prijavo: 18. 9. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 840/137 v izmeri 133 m², k.o. 1736 – Brinje I, v enoti urejanja (EUP) BE-339 z namensko rabo SSce.