Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 9. 2015

Datum objave: 9. 9. 2015
Rok za prijavo: 24. 9. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 252/49, pozidano zemljišče v izmeri 8 m2, k. o. 1756 – Črnuče, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke