Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 10. 2015

Datum objave: 17. 9. 2015
Rok za prijavo: 2. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 633/27, pozidano zemljišče v izmeri 70 m2, k. o. 1756 – Črnuče, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke