Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 10. 2015

Datum objave: 25. 9. 2015
Rok za prijavo: 10. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Aneksa št. 1 k najemni pogodbi za nepremičnini parc. št. 61/4 in 64/6, obe k.o. 1738 Dravlje v Ljubljani.

Razpisne datoteke