Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 10. 2015

Datum objave: 28. 9. 2015
Rok za prijavo: 13. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 553/45 v izmeri 9 m² in parc.št. 553/47 v izmeri 25 m², obe k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

Razpisne datoteke