Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 14. 10. 2015

Datum objave: 29. 9. 2015
Rok za prijavo: 14. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče pod stavbo – parkirno mesto, z identifikacijsko številko 1727-385-11 (posamezni del št. 11 v stavbi s št. 385, k.o. 1727-Poljansko predmestje), v izmeri 11,2 m2, k.o. 1727-Poljansko predmestje.

Razpisne datoteke