Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2015

Datum objave: 20. 10. 2015
Rok za prijavo: 4. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – skladišče na notranjem dvorišču na naslovu Frankopanska ulica 23 v Ljubljani, uporabne površine v izmeri 12,21 m2, ki stoji na parc. št. 1235/5 z zemljiščem v izmeri 21 m2 z oznako stavbe 1740-1536-1 v k.o. 1740 – Spodnja Šiška s prodajno ceno 4.500,00 €.

Razpisne datoteke