Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 11. 2015

Datum objave: 20. 10. 2015
Rok za prijavo: 4. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 981/0, pozidano zemljišče v izmeri 2 m2 in parc. št. 1027/7, pozidano zemljišče v izmeri 83 m2, obe k. o. 1736 - Brinje I, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke