Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2015

Datum objave: 22. 10. 2015
Rok za prijavo: 6. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 361/240, pozidano zemljišče v izmeri 27 m2, k. o. 1722 – Trnovsko predmestje, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke