Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2015

Datum objave: 22. 10. 2015
Rok za prijavo: 6. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero za sklenitev pogodbe o oddaji zemljišč del parc.št. 475/5, del parc.št. 476/6 in del parc.št. 477/7 vse k.o. 1695 – Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo.