Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2015

Datum objave: 22. 10. 2015
Rok za prijavo: 6. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 588/10, pozidano zemljišče v izmeri 9 m2, k. o. 1730 – Moste in parc. št. 590/4, pozidano zemljišče v izmeri 120 m2, k. o. 1730 - Moste, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke