Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 21. 11. 2015

Datum objave: 6. 11. 2015
Rok za prijavo: 21. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1234/4, pozidano zemljišče v izmeri 125 m2, k. o. 1729 – Šmartno ob Savi, do celote, 1/1.

Razpisne datoteke