Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 11. 2015

Datum objave: 10. 11. 2015
Rok za prijavo: 25. 11. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče parc. št. 193/13, nepozidano zemljišče v izmeri 85 m2 k. o. 1695 – Karlovško predmestje, v enoti urejanja prostora (EUP) RN - 212.