Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 12. 2015

Datum objave: 24. 11. 2015
Rok za prijavo: 9. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
• zemljišče s parc. št. 957/5 v izmeri 3 m2, k.o. 1753-Vižmarje (ID znak: 1753-957/5-0),

Razpisne datoteke