Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 12. 2015

Datum objave: 27. 11. 2015
Rok za prijavo: 12. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišča s parc. št. 491/3 (ID 1727-491/3-0) v izmeri 20 m2, k.o. 1727-Poljansko predmestje.