Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 12. 2015

Datum objave: 4. 12. 2015
Rok za prijavo: 19. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 1222 v katastrski občini 1723-Vič, za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor električnega droga in NN priključka za stanovanjski objekt Za opekarno 7.

Razpisne datoteke