Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 12. 2015

Datum objave: 11. 12. 2015
Rok za prijavo: 31. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče pod stavbo, s parc. št. 193/4, k.o. 1727-Gradišče I, v izmeri 15 m2 (ID znak: 1727-193/4-0).

Razpisne datoteke