Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 1. 2016

Datum objave: 7. 1. 2016
Rok za prijavo: 22. 1. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 989/19, pozidano zemljišče v izmeri 117 m2, 230/12, pozidano zemljišče v izmeri 52 m2, 247/47, pozidano zemljišče v izmeri 7 m2 in 241/65, pozidano zemljišče v izmeri 18 m, vsa k. o. 1756 – Črnuče., do celote 1/1.

Razpisne datoteke