Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 1. 2016

Datum objave: 7. 1. 2016
Rok za prijavo: 22. 1. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi najemne pogodbe za nepremičnino – zelenico, s parc. št. 1547/1, k.o. 1752 – Stanežiče (ID znak: 1752-1547/1-0).

Razpisne datoteke