Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 26. 1. 2016

Datum objave: 11. 1. 2016
Rok za prijavo: 26. 1. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnini – dva kletna shrambna prostora v skupni izmeri 10,4 m2 na naslovu Rimska cesta 8 v Ljubljani z ID oznako 1721-257-23 v izmeri 5,2 m2 ter z ID oznako 1721-257-24 v izmeri 5,2 m2 v k.o. 1721 – Gradišče I s skupno prodajno ceno 3.200,00 €.

Razpisne datoteke