Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 2. 2016

Datum objave: 27. 1. 2016
Rok za prijavo: 11. 2. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 1545/24, v izmeri 30 m2 in parc. št. 1545/25, v izmeri 29 m2, obe k. o. 1752 – Stanežiče.

Razpisne datoteke