Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 2. 2016

Datum objave: 9. 2. 2016
Rok za prijavo: 24. 2. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
zemljišče s parc. št. 631/244, k.o. 1753-Vižmarje v izmeri 20 m2 (ID znak: 1753-631/244-0).

Razpisne datoteke