Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 11. 3. 2016

Datum objave: 25. 2. 2016
Rok za prijavo: 11. 3. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnine:
zemljišče s parc. št. 487/3 v izmeri 16 m2, k.o. 1732-Štepanja vas (ID znak: 1732-487/3-0),
zemljišče s parc. št. 487/4 v izmeri 31 m2, k.o. 1732-Štepanja vas (ID znak: 1732-487/4-0),
zemljišče s parc. št. 487/5 v izmeri 9 m2, k.o. 1732-Štepanja vas (ID znak: 1732-487/5-0,)
zemljišče s parc. št. 487/6 v izmeri 5 m2, k.o. 1732-Štepanja vas (ID znak: 1732-487/6-0).