Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 3. 2016

Datum objave: 4. 3. 2016
Rok za prijavo: 19. 3. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja Namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za nepremičnino – hodnik v izmeri 6,98 m2 (solastniški delež MOL 70,72%) na naslovu Gosposka ulica 4 v Ljubljani z ID oznako 1721-121-19 v k.o. 1721 – Gradišče I z izhodiščno prodajno ceno 1.400,00 €.

Razpisne datoteke