Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 3. 2016

Datum objave: 7. 3. 2016
Rok za prijavo: 22. 3. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 372/5 v izmeri 8 m2 in parc.št. 390/35 v izmeri 118 m2 obe k. o. 1739 – Zgornja Šiška, v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI - 27.