Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 3. 2016

Datum objave: 14. 3. 2016
Rok za prijavo: 29. 3. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 432/34 v izmeri 4 m², k.o. 1695 – Karlovško predmestje, v enoti urejanja (EUP) RN-517 z namensko rabo SSSe.

Razpisne datoteke