Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 4. 2016

Datum objave: 24. 3. 2016
Rok za prijavo: 8. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe za najem nepremičnin:
zemljišča s parc. št. 1533/15, k.o. 1738-Dravlje (ID znak: 1738-1533/15-0),
zemljišča s parc. št. 1534/7, k.o. 1738-Dravlje (ID znak: 1738-1534/7-0),
zemljišča s parc. št. 1534/6, k.o. 1738-Dravlje (ID znak: 1738-1534/6-0),
zemljišča s parc. št. 1533/16, k.o. 738-Dravlje (ID znak: 1738-1533/16-0),
v skupni izmeri 235 m2 in po ceni 2 EUR/m2 letno.

Razpisne datoteke