Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 4. 2016

Datum objave: 4. 4. 2016
Rok za prijavo: 19. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
zemljišče s parc. št. 840/165 v izmeri 20 m2, k.o. 1736-Brinje I (ID znak: 1736-840/165-0).

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba. Kupnina za predmetno zemljišče znaša 2.400 EUR.

Razpisne datoteke