Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 4. 2016

Datum objave: 5. 4. 2016
Rok za prijavo: 20. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1094/37 v izmeri 97 m2, k. o. 1738 – Dravlje.

Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Razpisne datoteke