Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 4. 2016

Datum objave: 8. 4. 2016
Rok za prijavo: 23. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v brezplačno uporabo na naslovu Grablovičeva ulica 28.

Naslov: Grablovičeva ulica 28 
Predmet najema: poslovni prostor v izmeri 14,54 m2
Najemnina: oddaja v brezplačno uporabo
Čas oddaje v najem: za določen čas 5 let
Namembnost: Pisarniška dejavnost
Razred energetske učinkovitosti: C (35-60 kWh/m2a)
Pogoj za najem: Pogoj za brezplačni najem je, da je ponudnik nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu, ki ga izkaže z odločbo pristojnega ministrstva (30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti) in sicer za področje socialnega ali zdravstvenega varstva.