Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 4. 2016

Datum objave: 12. 4. 2016
Rok za prijavo: 27. 4. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi Zakupne pogodbe za nepremičnini parc. št. 302/8 k.o. Šujica in parc. št. 1698/1 k.o. Brdo v Ljubljani.