Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 5. 2016

Datum objave: 4. 5. 2016
Rok za prijavo: 19. 5. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča parc. št. 428/23 v izmeri 47 m2, parc.št. 484/7 v izmeri 16 m2 in parc.št. 480/37 v izmeri 2 m2 vse k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, v enoti urejanja prostora (EUP) TR-148.