Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 6. 2016

Datum objave: 20. 5. 2016
Rok za prijavo: 5. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 55, v izmeri 159 m2, k.o. 1752-Stanežiče (ID znak: 1752-55/0-0).

Razpisne datoteke