Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 15. 6. 2016

Datum objave: 31. 5. 2016
Rok za prijavo: 15. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 1889/10 (ID 1723-1889/10-0) v izmeri 97 m2, k.o. 1723-Vič.