Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 6. 2016

Datum objave: 1. 6. 2016
Rok za prijavo: 16. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin s parc. št. 280 in 282 - obe k.o. 1732-Štepanja vas, v skupni izmeri 7.062 m2. Najemnina znaša 2.440,80 EUR na leto.

Razpisne datoteke