Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 6. 2016

Datum objave: 7. 6. 2016
Rok za prijavo: 22. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
• zemljišče s parc. št. 1692/88 v izmeri 84 m2, k.o. 1722 Trnovsko predmestje (ID znak: 1722-1692/88-0).

Razpisne datoteke