Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 6. 2016

Datum objave: 8. 6. 2016
Rok za prijavo: 23. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 2409/1 (ID 2680-2409/1-0) v izmeri 30 m2, k.o. 2680-Nove Jarše.