Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 24. 6. 2016

Datum objave: 9. 6. 2016
Rok za prijavo: 24. 6. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino – zemljišče s parc. št. 83/32 (ID 1726-83/32-0) v izmeri 16 m2, k.o. 1726-Šentpeter.