Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 7. 2016

Datum objave: 17. 6. 2016
Rok za prijavo: 2. 7. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči s parc. št. 194/47 v izmeri 26 m2 in parc. št. 194/100 v izmeri 6 m2, obe k. o. 1695-Karlovško predmestje.

Razpisne datoteke