Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 7. 2016

Datum objave: 20. 6. 2016
Rok za prijavo: 5. 7. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 944/7, v izmeri 71 m² in 944/8, v izmeri 84 m², obe k.o. 1739 – Zgornja Šiška.

Razpisne datoteke