Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 8. 2016

Datum objave: 20. 7. 2016
Rok za prijavo: 4. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišča s parc. št. 1094/34 v izmeri 20 m2 in parc. št. 1094/36 v izmeri 107 m2, obe k. o. 1738-Dravlje.

Razpisne datoteke