Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 8. 2016

Datum objave: 20. 7. 2016
Rok za prijavo: 4. 8. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljiščel parc. št. 77/13 v izmeri 18 m2, v k.o. 1726 – Šentpeter, z namembnostjo SSsv – večstanovanjske stavbe.

Razpisne datoteke